Az alábbiakban található a Közigazgatási Ösztöndíjprogramokhoz kapcsolódóan leggyakrabban feltett kérdések listája.

Gyakran ismételt kérdések

 

Az alábbiakban található a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramhoz (a továbbiakban: Program) kapcsolódó leggyakrabban feltett kérdések listája.

Milyen feltételekkel/előnyökkel kell rendelkeznem, hogy sikeresen pályázzak?

A pályázati eljárásban való részvétel feltétele a magyar állampolgárság, a felsőfokú végzettség (BA/BSc, MA/MSc, illetve egyetemi vagy főiskolai diploma), tárgyalóképes nyelvtudás bármely élő európai idegen nyelven.

A pályázó, a pályázat benyújtásának időpontjában nem állhat kormányzati szolgálati jogviszonyban, és meg kell felelnie a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek. Előnyt jelent a felsőfokú nyelvismeret, illetve további európai uniós nyelvek magas szintű ismerete.

Milyen korhatárhoz kötött a jelentkezés?

A Programba – az egyéb feltételek teljesülése mellett – az a pályázó nyerhet felvételt, aki a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte be a 30. életévét.

Milyen esetben kerülhet elutasításra a pályázatom a formai ellenőrzés fázisában?

A pályázati felhívásban több pályázati feltétel szerepel, mint a magyar állampolgárság,  büntetlen előélet, a cselekvőképesség, a felsőfokú végzettség (BA/BSc, MA/MSc, illetve egyetemi vagy főiskolai diploma), tárgyalóképes angol vagy német vagy francia nyelvtudás. A jelentkezés során ezen feltételeket a pályázónak a megfelelő dokumentumok feltöltésével igazolnia szükséges.

A jelentkezési űrlapon szereplő adatok hiánytalan kitöltésével, a dokumentumok feltöltésével és a pályázati feltételeknek való teljes körű megfeleléssel a pályázat formailag helyes lesz.  Amennyiben hiányos, formailag helytelen pályázatot nyújt be a pályázó, nem áll módunkban a pályázati eljárás során azt figyelembe venni.

Tudok-e jelentkezni, ha külföldön szereztem a diplomámat?

Természetesen a külföldön szerzett diplomával is lehet jelentkezni, a feltétel, hogy a pályázó magyar állampolgár legyen. A külföldön szerzett diploma esetében vállalnia kell, hogy a pályázati felhívásban megjelölt időpontig honosítja diplomáját a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnál.

Pontosan milyen időtartamú a Program?

A belföldi szakasz 7 hónapig, a külföldi szakasz pedig 3 hónapig tart, így összesen 10 hónapot ölel fel.

Milyen munkaidővel, napirenddel kell számolnom?

Az ösztöndíjas a befogadó intézményre jellemző általános hivatali munkarendben tölti szakmai gyakorlatát. A belföldi programszakasz alatt a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény(a továbbiakban: Kit.) 118. § (2) bekezdése szerinti napi nyolc óra, összesen heti negyven óra, azaz hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30 óráig, pénteken 8.00-14.00 óráig tart.

Milyen jogviszonyban állok ösztöndíjasként, jár-e szabadság?

Az ösztöndíjat elnyert személy a Program keretében szakmai gyakorlaton vesz részt és ösztöndíjas jogviszonyban áll. Ez a jogviszony nem munkaviszony és nem a 2004. évi CXXIII. törvény (Pftv.) szerinti ösztöndíjas foglalkoztatás, hanem a Kit. 88. §-a szerinti ösztöndíjas jogviszony.

Ez a 10 hónapos ösztöndíjas jogviszony alatt 17 munkanap alapszabadságot jelent. Ez kiegészülhet a Kit. által az ösztöndíjasok részére biztosított egyéb távollétekkel, pl.: az ösztöndíjasnak a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermeke után egy gyermek esetén évi négy munkanap, két gyermek esetén évi nyolc munkanap, stb. távollét is jár.

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 14. § (3) bekezdése rögzíti, hogy ha az ösztöndíjas a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá tartozó felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzésben vesz részt, a befogadó intézmény vizsgánként, a vizsga napját is beszámítva két munkanapra mentesíti az ösztöndíjast munkavégzési kötelezettsége alól. Vizsgának az oktatási intézmény által meghatározott számonkérés minősül.

Milyen juttatásban részesülök az egyes ösztöndíjprogramok ideje alatt?

A pályázati feltételeknek megfelelt ösztöndíjas a Program Irányító Bizottság javaslatának figyelembevételével, a Miniszter által odaítélt ösztöndíjban részesül.

Az ösztöndíj havi összegét a Miniszter állapítja meg, és a Hivatalos Értesítőben kerül közzétételre.

Jogosult vagyok-e táppénzre? Mit tegyek betegség esetén?

Az ösztöndíj nem képezi társadalombiztosítási járulék alapját, így az ösztöndíjas a szerződés alapján nem minősül biztosítottnak. Emiatt kérjük az ösztöndíjast, hogy a Program időtartamára gondoskodjon egyénileg az egészségügyi szolgáltatási járulékának befizetéséről (erről bővebb információt a NAV honlapján talál)!

Az ösztöndíjas az orvos által igazolt betegsége idejére a napi munkavégzési, illetve egyéb kötelezettségei teljesítése alól mentesül, azonban erre az időszakra ösztöndíj nem jár.

A Program elvégzése után mikor kaphatok kormánytisztviselői kinevezést? 

Amennyiben a befogadó intézmény rendelkezik üres álláshellyel, és az ösztöndíjas a Program értékelési rendszerében eléri a Program céljának megfelelő szintet. A Programszabályzat 22. §-a alapján a Program sikeres teljesítésének minősül

(1)         amennyiben az ösztöndíjas oklevélben kapott minősítése kiválóan megfelelt vagy jól megfelelt. Megfelelt minősítés esetén az ösztöndíjas oklevelet kap a Program teljesítéséről, de nem vonatkoznak rá a Program sikeres teljesítéséből adódó előnyök.

(2)         a Program lezárulása előtti továbbfoglalkoztatás, amennyiben az ösztöndíjasnak a befogadó intézmény az ösztöndíjprogram részét képező 10 hónapos szakmai gyakorlat teljesítését megelőzően, de legalább 6 hónap teljesítését követően képzettségének megfelelő kormánytisztviselői állásajánlatot tesz. Ebben az esetben nem kerül sor záró minősítésre.

A Programszabályzat 23. §-a alapján azonban a Program sikertelen teljesítésének minősül, amennyiben az ösztöndíjas számára felróható okból

(1)  nem tesz eleget a Programszabályzat 22. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek,

(2)  nem vesz részt a Miniszterelnökség által a Program során szervezett bármely rendezvényen, a kötelezően előírt képzéseken, vagy a záróvizsgán.

Hol tudok további információkat szerezni a Programról?

A Korm. rendeletben, a pályázati felhívásban és a Programszabályzatban, a Képzési és vizsgaszabályzatban, facebookon (https://www.facebook.com/magyarkozigazgatasiosztondijprogram/), valamint a honlap kapcsolódó menüpontjaiban. Érdeklődni bármely egyéb felmerülő kérdés esetén az ZUuQaAUqhqju504NNzbWtvQG1lLmdvdi5odQ== e-mail címen lehet.