A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram során kiemelt jelentőséget kap mind a mentorok képzése, mind az ösztöndíjasok folyamatos fejlesztése.

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram  keretében az ösztöndíjasok a következő képzésekben vesznek részt:

Orientációs képzés

Az orientációs képzés célja, hogy az MKÖ Program indulásakor az ösztöndíjasok a közigazgatási alapismereteket elsajátítsák. A szervezők az előadások megtartására a témában érintett neves oktatókat kérnek fel.

Közigazgatási alapismeretek

A képzési blokkra az MKÖ Program elején kerül sor, a képzési tematika a közigazgatási alapvizsga tematikáján alapul, jelenléti képzés formájában

Készségfejlesztő tréningek

A készségfejlesztő tréningek segítenek az ösztöndíjasoknak a későbbi munkavégzés során elvárt kulcskompetenciák megszerzésében és fejlesztésében.

A külföldi programszakasz kezdetét megelőzően az ösztöndíjasok részére sor kerül az Európai Unió intézményrendszerét bemutató, nagyobb lélegzetvételű előadásra, amelynek megtartása idegen nyelven történik.

Nyelvi képzés

A külföldi programszakaszra történő felkészítés részeként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) oktatói kiscsoportos formában, interaktív módszerekkel kommunikációközpontú oktatást tartanak az Európai Unió intézményrendszerének bemutatása révén angol (vagy akár német, illetve francia) nyelven.

Záróvizsga

Annak érdekében, hogy a gyakorlati ismeretek mellett az elsajátított elméleti hátteret is vissza tudjuk ellenőrizni, az ösztöndíjasok az MKÖ Program végén adnak számot a tudásukról.

Az MKÖ Program végén számukra a közigazgatási alapvizsgával egyenértékű záróvizsgára kerül sor az NKE közreműködésével.

A záróvizsgával kapcsolatos tudnivalókról az ösztöndíjasokat a szervezők a vizsgát megelőzően kellő időben értesítik, hogy arra megfelelően felkészülhessenek.

A hatályos alapvizsga tananyagot, valamint a kapcsolódó tájékoztatókat az NKE Vezető és Továbbképzési Intézetének honlapján találják meg.

A külföldi programszakasz mint képzés

Az ösztöndíjasok külföldi szakmai gyakorlatának célországai elsősorban az Európai Unió tagállamai, azon belül is főként azon tagállamok, melyeknek a közigazgatási berendezkedése hasonló a magyarországihoz.

A külföldi programszakasz időszaka alatt az ösztöndíjas az adott ország valamely központi vagy területi közigazgatási szervénél, esetleg egyik állami vállalatánál fogja végezni gyakorlatát, melyenek révén megfigyeli a közigazgatási berendezkedést, alkalmazza a helyi jogszabályokat, elemez és beszámol a tapasztalatairól.

A célország és az intézmény, ahol az ösztöndíjas gyakorlatát végezni fogja, személyre szabottan kerül meghatározásra, amelyben fontos szerepe van az ösztöndíjas szakmai hátterének és idegennyelv-tudásának, illetve a külföldi partnerek fogadókészségének. A szervezők természetesen figyelembe veszik az ösztöndíjas preferenciáit, de a végleges döntést a szervezők, valamint a Program Irányító Bizottság hozza meg.