Az alábbiakban található a Közigazgatási Ösztöndíjprogramokhoz kapcsolódóan leggyakrabban feltett kérdések listája.

Mi a közigazgatási ösztöndíjprogramok célja?

Magyarország Kormánya kiemelt fontosságú feladatként kezeli a közigazgatási személyügyi fejlesztések terén a magasan képzett tisztviselők utánpótlását, ezért hívta életre a közigazgatási ösztöndíjprogramokat. A programok célja, hogy szakmailag elhivatott és elkötelezett fiatalok számára lehetőséget biztosítsanak részt venni a közigazgatás változó feladatrendszerében, és ezáltal széleskörű tapasztalatokat szerezhessenek az állami szektorban.

Milyen korhatárhoz kötött az ösztöndíjprogramokra jelentkezés?

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramba– az egyéb feltételek teljesülése mellett – az a pályázó nyerhet felvételt, aki a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte be a 30. életévét, a Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogramnál ez a korhatár - tervezetten -  35. életév. A Fogyatékos felsőoktatási Hallgatók Ösztöndíjprogramja esetében a jelentkezés nem korhatárhoz kötött.

Milyen feltételekkel/előnyökkel kell rendelkeznem, hogy sikeresen pályázzak a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramba?

A pályázati eljárásban való részvétel feltétele a magyar állampolgárság, a felsőfokú végzettség (BA/BSc, MA/MSC, illetve egyetemi vagy főiskolai diploma), tárgyalóképes angol vagy német vagy francia nyelvtudás. A pályázó, a pályázat benyújtásának időpontjában nem állhat kormányzati szolgálati jogviszonyban, és meg kell felelnie a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek. Előnyt jelent a felsőfokú nyelvismeret, illetve további európai uniós nyelvek magas szintű ismerete.

Milyen esetben kerülhet elutasításra a pályázatom a formai ellenőrzés fázisában?

A pályázati felhívásban több pályázati feltétel szerepel, mint a magyar állampolgárság,  a felsőfokú végzettség (BA/BSc, MA/MSC, illetve egyetemi vagy főiskolai diploma), tárgyalóképes angol vagy német vagy francia nyelvtudás. A Jelentkezés során ezen feltételeket a megfelelő dokumentumok feltöltésével igazolnia szükséges. Illetve a jelentkezési űrlapon szereplő további adatok hiánytalan kitöltése teszi lehetővé a formailag helyes pályázat benyújtását. Amennyiben hiányos, formailag helytelen pályázatot nyújt be, nem áll módunkban a pályázati eljárás során azt figyelembe venni.

Milyen feltételekkel/előnyökkel kell rendelkeznem, hogy sikeresen pályázzak a Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Ösztöndíjprogramjába?

A pályázati eljárásban való részvétel feltétele a magyar állampolgárság, aktív hallgatói jogviszony egy felsőoktatási intézménnyel; felsőfokú tanulmányokkal összefüggésben legalább 4 lezárt félév; a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 19. §-ában meghatározott szakvélemény a fogyatékosság igazolásához.

Tudok-e jelentkezni az ösztöndíjprogramra, amennyiben külföldön szereztem a diplomámat?

Természetesen, a külföldön szerzett diplomával is lehet jelentkezni, a feltétel, hogy magyar állampolgár legyen a jelentkező. A külföldön szerzett diploma esetében pedig a pályázónak vállalnia kell, hogy az egyes programoknak megfelelő pályázati kiírásokban megjelölt időpontig honosítja diplomáját a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnál.

Pontosan milyen időtartamúak az egyes ösztöndíjprogramok?

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram magyarországi szakmai gyakorlati ideje 7 hónapos, a külföldi gyakorlati idő pedig 3 hónapot ölel fel; így összesen a program 10 hónapos.

A Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Ösztöndíjprogramja 3 hónapos időtartamot ölel fel.

Milyen munkaidővel, napirenddel kell számolnom?

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram esetében az ösztöndíjas köteles a befogadó intézmény szervezeti egysége kijelölt telephelyén, munkaidőben a szervezeti egység vezetője és a mentor rendelkezésére állni. Ez alapján a gyakorlati időre vonatkozóan az általános hivatali munkarend az irányadó.

A Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Ösztöndíjprogramja esetében, tekintve, hogy aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatókat tömörítő programról van szó, így ösztöndíjas kötelezettségeiket részmunkaidőben látják el, egyeztetve a szervezeti egység vezetőjével és a mentorral. 

Milyen jogviszonyban állok ösztöndíjasként, jár-e szabadság?

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram esetében az ösztöndíjat elnyert személy a Program keretében szakmai gyakorlaton vesz részt és ösztöndíjas jogviszonyban áll. Ez a jogviszony nem munkaviszony és nem a 2004. évi CXXIII. törvény (Pftv.) szerinti ösztöndíjas foglalkoztatás, hanem a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 47. §-a szerinti ösztöndíjas jogviszony.

Az ösztöndíjas 10 hónapos jogviszony alatt 21 napot jelent. Ez kiegészülhet a Kttv. által az ösztöndíjasok részére biztosított egyéb távollétekkel, pl.: ha az ösztöndíjasnak tizenhat évesnél fiatalabb gyermeke van, akkor egy gyermek után évi két munkanap, két gyermek után négy munkanap, stb. távollét is jár.

A Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Ösztöndíjprogramja esetében a részmunkaidős megállapodás értelmében távollétre nem jogosult.

Természetesen az orvos által igazolt betegség esetén is mentesül az ösztöndíjas a szakmai gyakorlattal kapcsolatos kötelezettségei alól.

Milyen juttatásban részesülök az egyes ösztöndíjprogramok ideje alatt?

A pályázati feltételeknek megfelelt ösztöndíjas a Programirányító Bizottság, illetve Operatív Testület javaslatának figyelembevételével, a Miniszter által odaítélt ösztöndíjban részesül.

Az ösztöndíj havi összegét a Miniszter állapítja meg, és a Hivatalos Értesítőben kerül közzétételre.

Jogosult vagyok-e táppénzre? Mit tegyek betegség esetén?

Az ösztöndíj nem képezi társadalombiztosítási járulék alapját, így az ösztöndíjas a szerződés alapján nem minősül biztosítottnak. Emiatt kérjük, hogy az Ösztöndíjprogramok esetében gondoskodjon egyénileg egészségügyi szolgáltatási járulékának befizetéséről! Erről bővebb információt a NAV honlapján talál.

Az ösztöndíjas az orvos által igazolt betegsége idejére a napi munkavégzési, illetve egyéb kötelezettségei teljesítése alól mentesül.

Melyek lehetnek a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi gyakorlat célországai?

Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Ausztria, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Németország, Olaszország, Spanyolország, Dánia, Finnország, Franciaország, Írország, Nagy-Britannia, Svédország.

Az ösztöndíjprogramok elvégzése után mikor kaphatok kormánytisztviselői kinevezést? 

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram esetében, amennyiben a befogadó intézmény rendelkezik üres álláshellyel, és az ösztöndíjas a program értékelésén eléri a program céljának megfelelő szintet.

A Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Ösztöndíjprogramja esetében a szakmai gyakorlati tapasztalatszerzés lehetősége az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, diploma előtt álló tehetséges fogyatékos fiatalokra irányul, így számukra a tanulmányok melletti rövid idejű, 3 hónapos tapasztalatszerzés képezi az ösztöndíjprogram célját.

Hol tudok további információkat szerezni a programokról?

A programok pályázati felhívása, Működési Szabályzata és minden további lényeges információ folyamatosan frissítésre kerül az egyes ösztöndíjprogramokhoz kapcsolódó menüpontoknál, illetve a főoldal vonatkozó részeinél.