Az alábbiakban található a Közigazgatási Ösztöndíjprogramokhoz kapcsolódóan leggyakrabban feltett kérdések listája.

Gyakran ismételt kérdések

 

Az alábbiakban található a Közigazgatási Ösztöndíjprogramokhoz kapcsolódóan leggyakrabban feltett kérdések listája.

Milyen feltételekkel/előnyökkel kell rendelkeznem, hogy sikeresen pályázzak a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramba?A pályázati eljárásban való részvétel feltétele a magyar állampolgárság, a felsőfokú végzettség (BA/BSc, MA/MSC, illetve egyetemi vagy főiskolai diploma), tárgyalóképes angol vagy német vagy francia nyelvtudás. A pályázó, a pályázat benyújtásának időpontjában nem állhat kormányzati szolgálati jogviszonyban, és meg kell felelnie a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek. Előnyt jelent a felsőfokú nyelvismeret, illetve további európai uniós nyelvek magas szintű ismerete.

Milyen korhatárhoz kötött az ösztöndíjprogramokra jelentkezés?

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramba– az egyéb feltételek teljesülése mellett – az a pályázó nyerhet felvételt, aki a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte be a 30. életévét, a Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogramnál ez a korhatár - tervezetten -  35. életév. 

Milyen esetben kerülhet elutasításra a pályázatom a formai ellenőrzés fázisában?

A pályázati felhívásban több pályázati feltétel szerepel, mint a magyar állampolgárság,  a felsőfokú végzettség (BA/BSc, MA/MSC, illetve egyetemi vagy főiskolai diploma), tárgyalóképes angol vagy német vagy francia nyelvtudás. A Jelentkezés során ezen feltételeket a megfelelő dokumentumok feltöltésével igazolnia szükséges. Illetve a jelentkezési űrlapon szereplő további adatok hiánytalan kitöltése teszi lehetővé a formailag helyes pályázat benyújtását. Amennyiben hiányos, formailag helytelen pályázatot nyújt be, nem áll módunkban a pályázati eljárás során azt figyelembe venni.

Tudok-e jelentkezni az ösztöndíjprogramra, amennyiben külföldön szereztem a diplomámat?

Természetesen, a külföldön szerzett diplomával is lehet jelentkezni, a feltétel, hogy magyar állampolgár legyen a jelentkező. A külföldön szerzett diploma esetében pedig a pályázónak vállalnia kell, hogy az egyes programoknak megfelelő pályázati kiírásokban megjelölt időpontig honosítja diplomáját a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnál.

Pontosan milyen időtartamú az ösztöndíjprogram?

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram magyarországi szakmai gyakorlati ideje 7 hónapos, a külföldi gyakorlati idő pedig 3 hónapot ölel fel; így összesen a program 10 hónapos.

Milyen munkaidővel, napirenddel kell számolnom?

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram esetében az ösztöndíjas köteles a befogadó intézmény szervezeti egysége kijelölt telephelyén, munkaidőben a szervezeti egység vezetője és a mentor rendelkezésére állni. Ez alapján a gyakorlati időre vonatkozóan az általános hivatali munkarend az irányadó.

Milyen jogviszonyban állok ösztöndíjasként, jár-e szabadság?

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram esetében az ösztöndíjat elnyert személy a Program keretében szakmai gyakorlaton vesz részt és ösztöndíjas jogviszonyban áll. Ez a jogviszony nem munkaviszony és nem a 2004. évi CXXIII. törvény (Pftv.) szerinti ösztöndíjas foglalkoztatás, hanem a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 47. §-a szerinti ösztöndíjas jogviszony.

Ez a 10 hónapos ösztöndíjas jogviszony alatt 21 nap szabadságot jelent. Ez kiegészülhet a Kttv. által az ösztöndíjasok részére biztosított egyéb távollétekkel, pl.: ha az ösztöndíjasnak tizenhat évesnél fiatalabb gyermeke van, akkor egy gyermek után évi két munkanap, két gyermek után négy munkanap, stb. távollét is jár.

Természetesen az orvos által igazolt betegség esetén is mentesül az ösztöndíjas a szakmai gyakorlattal kapcsolatos kötelezettségei alól.

Milyen juttatásban részesülök az egyes ösztöndíjprogramok ideje alatt?

A pályázati feltételeknek megfelelt ösztöndíjas a Programirányító Bizottság, illetve Operatív Testület javaslatának figyelembevételével, a Miniszter által odaítélt ösztöndíjban részesül.

Az ösztöndíj havi összegét a Miniszter állapítja meg, és a Hivatalos Értesítőben kerül közzétételre.

Jogosult vagyok-e táppénzre? Mit tegyek betegség esetén?

Az ösztöndíj nem képezi társadalombiztosítási járulék alapját, így az ösztöndíjas a szerződés alapján nem minősül biztosítottnak. Emiatt kérjük, hogy az Ösztöndíjprogramok esetében gondoskodjon egyénileg egészségügyi szolgáltatási járulékának befizetéséről! Erről bővebb információt a NAV honlapján talál.

Az ösztöndíjas az orvos által igazolt betegsége idejére a napi munkavégzési, illetve egyéb kötelezettségei teljesítése alól mentesül.

Az ösztöndíjprogramok elvégzése után mikor kaphatok kormánytisztviselői kinevezést? 

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram esetében, amennyiben a befogadó intézmény rendelkezik üres álláshellyel, és az ösztöndíjas a program értékelésén eléri a program céljának megfelelő szintet.

Hol tudok további információkat szerezni a programokról?

A programok pályázati felhívásában és Működési Szabályzatában, valamint a honlap kapcsolódó menüpontjaiban.