• Szakmai gyakorlati lehetőség biztosítása a közigazgatás iránt érdeklődő fiatalok számára, akik több hónapra bekapcsolódhatnak a központi vagy területi közigazgatási intézményekben – minisztériumokban és kormányhivatalokban – folyó mindennapi munkába. Fontos szempont

• A közigazgatás megújítása fiatal munkatársak bevonásával, szemléleti és módszertani modernizálás. Az ösztöndíjasokat személyes mentorok segítik mindennapi munkájukban.

• Társadalmi integráció, utánpótlás: az FKÖ program elsődleges célja a fogyatékossággal élő felsőoktatási hallgatók esélyegyenlőségének elősegítése, számukra munkatapasztalat biztosítása. Az MKÖ és TKÖ programokban diplomás fiatalok vesznek részt, így deklarált cél az ösztöndíjasok továbbfoglalkoztatása is a program befejeztével.